Stravování

STRAVOVÁNÍ V ROCE 2019/2020

        Cena stravování pro jednotlivé věkové kategorie se v letošním školním roce nemění. Klienty zařazuje do systému počítačový program pracující s datem narození. Bude-li se jednat o dítě s odkladem docházky nebo pozdějším nástupem do školy, zařadí se automaticky do vyšší věkové kategorie.

Platby:

MŠ (2 - 6 let)  přesnídávka  9,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 7,- Kč

MŠ (7 let)       přesnídávka  9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 7,- Kč

ŠKOLNÉ MŠ                          300,- Kč,

sourozenci ve školce - první dítě 300,- Kč, každé další pouze 100,- Kč, děti zaměstnanců školy 100,- Kč, předškoláci školné neplatí

ZŠ (1. - 4. třída)            oběd 22,- Kč

ZŠ (5. třída, odklad)     oběd 25,- Kč

ZŠ svačinka                           12,- Kč

 

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

        Platby za stravu a školné v MŠ, obědy a svačinky v ZŠ v letošním školním roce budeme platit formou inkasního příkazu, a to každy 20. den v měsíci předem. Řádně odhášená strava se při následné platbě odečítá. Podrobné informace obdržíte ve školní jídelně. Nezapoměňte zadat přidělený variabilní symbol.  Pozor, je nezbytné komunikovat se školní jídelnou (telefon, SMS, mail) a omlouvat nepřítomnost dítěte, odhlašovat a zpětně přihlašovat stravu. Dítě nebo žák  má nárok na dotovanou stravu pouze tehdy, je-li přítomen ve vyučování. Jinak platí stravné  v plné výši. Pracovnice školní jídelny předávají informace o absenci třídní učitelce, které již znovu nemusíte telefonovat.

Účet  školy:                       107-880 789 0207/0100 KB

Telefon školní jídelny:      734 476 355

Mail školní jídelny:            skolnijidelna@zsmsstaraves.cz

Personál školní jídelny:     Miroslava Danielisová, Lenka Srovnalová (kuchařky)

                                         Evidence plateb a správa VIS Systému Lenka Srovnalová

 

ALERGENY

      Dle nových pokynů je třeba u každého předkládaného jídla uvádět soupis alergenů, které mohou být významné pro alergiky. Tyto informace naleznete v každém jídelníčku, na webu i v tištěné podobě. Případné alergické reakce nebo omezení pro vaše děti hlaste prosím v jidelně školy.

 

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

Ředitelka školy:
Mgr. Veronika Mikulenková

Telefon 739 027 338 STRAVOVÁNÍ

 

Informace ke školnímu stravování nyní naleznete nově v záložce SLUŽBY, v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ:  

jídelníček: 

  

PROJEKTY

HASTINGS 2018 REAL.pptx (178694906) prezentace k pobytu žáků školy v Anglii 2018