ŠKOLSKÁ RADA

02.12.2018 21:20

       Po komunálních volbách došlo ke změnám, které se dotkly i školské rady. Pokud byste snad nevěděli, školská rada je orgán ze zákona zřizovaný při základních a středních školách, u mateřských škol má podobu dobrovolnou (rada rodičů, rada pedagogů MŠ). Školská rada se podílí na správě školy. Může mít minimálně 3 nejvýše však 15 členů, kteří jsou voleni v třetinovém poměru z řad zákonných zástupců nezletilých dětí, z řad pedagogů školy a dále ze zástupců  zřizovatele. Ředitel školy ani starosta obce nemohou být členy školské rady. Členové školské rady jsou voleni na tři roky. Rada si zvolí svého předsedu a ustanoví si jednací řád. Schází se 1 - 2 x ročně, první setkání iniciuje ředitel školy, který rovněž každoročně podává informace o chodu školy, předkládá radě výroční zprávu, plány činností na nový školní rok a další programy školy. Rada se vyjadřuje k dokumentům školy (ŠVP, školní řád, provozní řády, rozpočet, investice, modernizace, inspekční zprávy atd.). Zástupci jednotlivých skupin tedy ve školské radě prosazují zájmy svých "voličů": rodičů, učitelů, zřizovatele.

     Současně se změnou zástupců zřizovatele jsme provedli i řádné volby do školské rady ve škole, a to pro kandidáta z řad rodičů od 18. do 27. 11. 2018, pedagogové volili své zástupce 20. 11. 2018. Výsledky voleb zhodnotila nezávislá  komise (Staňková, Kozlová, Witassková) a provedla zápis. Dne 26. 11. 2018 byly na zastupitelstvu obce zveřejněny dvě osoby reprezentujícíc zřizovatele.

Současný stav školské rady je tedy následující:

zástupci zřizovatele: Ing. Eva Pinďáková, Martina Žáková

zástupci rodičů:  Mgr. Barbora Večeřová, Richard Čačík

zástupci pedagogů: Veronika Mikulenková, Petra Gorčíková

V prosinci se 2018 ředitelka školy pokusí ustanovit vhodný termín pro první schůzku, volbu předsedy a sestavení jednacího řádu. Současně předá radě i potřebné informace o chodu školy. Po této schůzce budou na webu školy uvedeny kontakty na jednotlivé členy rady.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz stankova.ucitel@seznam.cz

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

554 283 002
739 027 338

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ: SVAČINA 8.-12.4.2019.pdf (325361)

jídelníček: OBĚD 8.-12.4.2019.pdf (222510)

 

Formuláře ke stažení: ZÁPIS DO MŠ

přihláška strana aa: Přihláška strana AA.pdf (524999)

Přihláška strana bb: Přihl. strana BB.pdf (550671)

Evidenční list: Evidenční list.pdf (523291)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode