DISKUSE - ANGLIČTINA

02.12.2018 21:54

           Vážení přátelé, před nedávnou dobou mi přišel mail, v němž se jistá maminka pozastavovala nad systémem výuky angličtiny v naší škole a její další dotaz směřoval k učebnicím a pracovním sešitům. Protože psala, že řada dalších má podobné dotazy, ale netroufá si zeptat se, ráda bych toto téma rozvířila na webu a posléze i na třídní schůzce nebo ukázkových hodinách. Než začnu povídat, předně bych ujistila všechny nesmělé a zakřiknuté, že jsme školou otevřenou a vítáme jakékoliv podněty ze strany rodičů, které směřují k pozitivní podpoře našich dětí. Nikdy jsme nikoho neodbyli a vyslyšela jsem i tak náročná přání jako nákupy iPadů, vyškolení pracovníků školy v konkrétních metodách vzdělávání nebo zájezd do Anglie. Na letošní první třídní schůzce jsem se zmiňovala o systému výuky angličtiny i některých dalších předmětů v naší škole. Pokud to pro někoho nebylo dosti srozumitelné, ráda upřesním.

       Předně: jsme malotřídka a naše možnosti jsou dány normativním systémem financování na žáka. Některé hodiny prostě musíme spojovat, jiné se snažím zachovat individuálně pro konkrétní ročník, aby byla výuka co nejefektivnější. V angličtině jsme vytvořili a odzkoušeli systém zcela unikátní a jedinečný vycházející právě z přednosti malotřídek - z možnosti libovolně třídy kombinovat, spojovat a dokonce přesouvat i učivo tak, aby to dětem co nejvíce vyhovovalo. Jak tedy pracujeme? Začínáme už v mateřince, kde v současnosti 2 x v týdnu vyučují učitelky ZŠ. Používáme metodu "Hravá angličtina", učíme děti poslouchat, soustředit se, vytvářet si aktivní i pasivní slovní zásobu, přidáváme interaktivní programy, rýmovačky, soutěže. Smyslem je podpořit především mluvený projev dětí, fonematický sluch a připravit si je na výuku v ZŠ. Stejný průběh má i výuka v základní škole, v prvním a druhém ročníku, kde týdně zařazujeme do rozvrhu 1 hodinu angličtiny. Současně máme možnost děti poznat, diagnostikovat a uvažovat o jejich predispozicích ke studiu cizího jazyka. Ve třetím ročníku žáčky rozdělujeme: v první skupině jsou děti pomalejší, jazykově nevyzrálé a děti s handicapem (dyslexie, dysgrafie, zbytky fonematického sluchu, dysfatici, ADHD, ADD, poruchy pozornosti a chování a další). Pracuje s nimi  Mgr. Ing. Štěpánka Staňková, andělská bytost s nezměrnou trpělivostí, připravující prakticky každému žáčkovi program na míru. Kolik času jí to zabere? Obrovsky mnoho! Druhá skupinka pracuje se mnou, je heterogenní, složená s žáků, u nichž očekáváme větší předpoklady pro výuku cizích jazyků. Prosazuji především prvky kooperativního učení - děti si pomáhají, vzájemně se učí a řeší jednotlivé úkoly. Důraz je opět kladem na mluvený projev a fonematiku, protože v tomto období jsou podle odborníků nejlepší předpoklady pro jejich rozvoj a snahy dětí o napodobování výslovnosti jsou největší. Psaný projev a čtení začínáme pozvolna rozvíjet až od 4. třídy. Snažím se o zařazování projektových úkolů, zkoušíme CLIL metodu (výuka jiného předmětu v angličtině), dramatizaci, vyjadřování problémů s omezenou slovní zásobou začátečníků. Naše snahy jsme již dvakrát korunovali výjezdem do Anglie a studijním pobytem žáků v jazykové škole v Hastings, což je s ohledem na možnosti prvostupňařů naprosté unikum, za kterým se ale skrývá nezměrná práce učitelů, zařizování, objednávání, příprav, nesmírná zodpovědnost za děti v cizině, ale i finanční spoluúčast.

A  učebnice? Co myslíte? Co byste dělali  v dané situaci vy? Budeme se učit podle těch pro čtvrťáky? nebo radši pro páťáky? a co benjamíci ze třetí, které se snažíme co nejrychleji začlenit do skupiny starších dětí? Nebo byste raději chtěli skupiny podle ročníků, kdy učitelka bude pracovat tzv. "na průměr", jako třeba v Rýmařově, a podporovat žáčky v inkluzi. Na šikovnější a schopné jí ale potom již ale nezbyde čas. Ano, učebnic ( moderních a velmi kvalitních) máme skutečně hodně, protože moje dcera je v sekci učitelů ANJ spolupracující s vydavatelsvím Oxford University Press v ČR. Samozřejmě nechybí ani jedinečné pomůcky, interaktivní programy, materiály českých nakladatelství, starší publikace, podklady z kurzů a vzdělávání, která absolvujeme v době svého volna. Z těchto materiálů skládám potom jakousi mozaiku, abych nikoho neošidila a všem dětem poskytla srozumitelné, zábavné a smysluplné hodiny. Je jednodušší otevřít knihu, přečíst si metodiku a jet podle návodu. Pro malotřídky spojující ročníky a pro děti v inkluzi bohužel učebnice a metodiky neexistují, ty si musíme vytvářet sami. Bude-li zájem, můžeme se samozřejmě dovluvit a objednat pracovní sešity, ale využijeme z nich pouze některé lekce, jež můžu kombinovat s jinými materiály. I nadále ale budu připravovat tzv. portfolio (povolený způsob výuky MŠMT) - tedy "papíry" k vlepení do sešitu. Kde je možné kopírování, zajistím kopie. Součástí portfolia jsou slovníčky, které májí zřízené všichni žáci. Jinak se snažíme žáky nezatěžovat příliš domácí přípravou a vše je naučit spíše ve škole. Dle zjištění, 70 % rodičů neumí dostatečně anglicky, pokud budou aktivně vstupovat do přípravy svých dítek, nadělají více škody než užitku ve výslovnosti a fixaci nesprávných tvarů.

       Neubráníme se samozřejmě srovnávání: "Rýmařovští jsou dále a umí toho více!" Skutečně? Myslíte? Na základě čeho porovnáváte? Prošla jsem si ŠVP některých škol v okolí a vysledovala jsem, kolik hodin angličtiny během studia dětí na prvním stupni mají. MŠMT doporučeje začít s výukou angličtiny nejpozději ve 4. třídě. Většina škol ale začíná dříve, ve 3. třídě, a zajišťují dětem nejčastěji 9 hodin ANJ týdně během celého studia (např. bruntálské ZŠ, Horní Město,Rýmařov, Břidličná...). Škola s rozšířenou výukou jazyků Hluchák - Šumperk nabízí svým klientům 11 hodin, obdobně jako Malá Morávka. Nějaká ZŠ Stará Ves pak poskytuje dětem 13 hodin a ještě navíc nepovinnou ANJ v první třídě.

Výsledky? Já osobně jsem spokojená. Při posledním celostátním testování ČŠI jsme skončili vysoko nad průměrem republiky, nejslabší žák (vyhrožovala jsem mu opakováním ročníku) dosáhl na výsledek 67 %, premianti třídy dnes studující bez problémů na nižším gymnáziu získali 95 % a 98 %. Slušné,že? Daří se nám i testy kalibro. Za propracovanou koncepci v ANJ jsme dokonce byli pochváleni ČŠI v březnu 2018 (a vězte, že oni teda zas až tak moc nechválí). Pokud se chcete bavit o dalším zkvalitňování výuky angličtiny nebo jiných předmětů, budu nevýslovně ráda. Není nic lepšího než vstřícný rodič ochotný spolupracovat. Materiálů a pomůcek máme hodně, některé můžeme zapůjčit, jiné za úplatu objednat. Nevidím jako přímá (a docela přísná) aktérka vzdělávání problémy v angličtině, přírodovědě nebo vlastivědě, daleko více mě znepokojuje třeba matematika ve 4. ročníku, která je na bodu hlukokého arktického mrazu, a přesto zůstávají rodiče nepochopitelně klidní....

S pozdravem

Eva Staňková

Příspěvky očekávám na mailu: stankova.ucitel@seznam.cz, počátkem roku 2019 se určitě sejdeme na třídní schůzce a chystáme ukázkové hodiny.

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz stankova.ucitel@seznam.cz

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

554 283 002
739 027 338

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ: SVAČINA 8.-12.4.2019.pdf (325361)

jídelníček: OBĚD 8.-12.4.2019.pdf (222510)

 

Formuláře ke stažení: ZÁPIS DO MŠ

přihláška strana aa: Přihláška strana AA.pdf (524999)

Přihláška strana bb: Přihl. strana BB.pdf (550671)

Evidenční list: Evidenční list.pdf (523291)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode