AKTUALITA KE GDPR

31.10.2018 23:04

      Milí rodičové! Před prázdninami jsem se byla na akreditovaném semináři MŠMT ke GDPR (ochrana osobních dat), kde nám lektorka doporučovala, abychom si ve škole ponechávali a archivovali žákovské knížky (dále jen ŽK), neboť jsou důležité při prokazování, že skutečně plníme informační povinnost pro rodiče, referují také o známkování a absenci. Až na drobné výjimky, všichni rodiče chápali motiv školy pro archivaci, kdo měl zájem, nechal si udělat kopii, nebo se smluvil na vydání ŽK po nezbytné době archivace. Nicméně, naše pověřenkyně se na statut ŽK iniciativně dotazovala na místech nejvzdělanějších a nejvyšších - na Úřadu pro ochranu osobních dat a u právníků a sdělila nám následující informace.

 

Podle § 21 odst. 1 písm. b) školského zákona má žák právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. V případě nezletilých žáků a studentů mají toto právo také rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost (Podle § 21 odst. 3 školského zákona). Jelikož škola musí stanovit interní pravidla pro hodnocení ve školním řádu a zároveň informovat žáka, popř. rodiče, o průběhu tohoto hodnocení, většina škol (z historických a praktických důvodů) toto plní formou tzv. žákovské knížky. Žákovská knížka tedy může být upravena výhradně ve školním řádě a pouze ten stanoví její právní povahu. Pokud školní řád otázku vlastnictví neřeší, pak platí obecná pravidla občanského zákoníku. Škola může a) žákům ŽK darovat (pak je jejich vlastnictvím), b) žáci si mohou ŽK zakoupit(pak je jejich), c) škola může ŽK žákům zapůjčit (pak patří nadále škole).Škola Stará Ves žákovské knížky žákům zapůjčuje na jeden školní rok a tím pádem je chce oprávněně zpět na konci, jelikož ŽK patří škole;

Rodiče i žák mají právo na informace v žákovské knížce uvedené.Rozlišujeme tedy: a) otázku vlastnictví datového nosiče (vlastnictví originálu žákovské knížky) – řídí se občanským zákoníkem obecnými pravidly o vlastnictví věcí, b) otázku práva na informace o výsledcích vzdělávání – toto právo dle § 21 odst. 1 písm. b) školského zákona mají žáci a (za určitých podmínek) rodiče, ale jde pouze o přístup k výsledkům vzdělávání, např. právo na informace uvedené v této knížce, pokud je rodič nedostává jinak (např. elektronicky),

 Otázku práva na přístup k osobním údajům – jelikož hodnocení je přiřazeno konkrétnímu žákovi, pak má tento žák (zde již nikoli rodič) právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR; rodič může toto právo ovšem vykonávat jménem svého dítěte jako zákonný zástupce; přístup k osobním údajům zahrnuje právo na kopii všech informací uvedených v žákovské knížce; lze tedy realizovat předáním kopie žákovské knížky tak, jak bylo uskutečněno na konci školního roku 2017/2018. To, že Vám v minulosti byly žákovské knížky nechávány, bylo pouze na dobré vůli vedení školy. Pokud některý rodič považuje za důležité vlastnit kopii ŽK, obrátí se na konci školního roku na ředitele školy a požádá o kopii. Tato služba je zpoplatněna dle sazebníku.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

zs.staraves@tiscali.cz stankova.ucitel@seznam.cz

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

554 283 002
739 027 338

Vyhledávání

STRAVOVÁNÍ

Informace ke školnímu stravování nyní

naleznete nově v záložce SLUŽBY,  

v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ: SVAČINA 10.-13.6.2019.PDF (288405)

jídelníček: OBĚD 10.-14.6.2019.PDF (347988)

 

 

Formuláře ke stažení: ZÁPIS DO MŠ

přihláška strana aa: Přihláška strana AA.pdf (524999)

Přihláška strana bb: Přihl. strana BB.pdf (550671)

Evidenční list: Evidenční list.pdf (523291)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode