Informace o škole

    Základní škola a Mateřská škola Stará Ves je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí za účelem poskytování předškolního a školního vzdělávání dětí ze spádové oblasti Stará Ves, Janovice, Žďárský Potok, Rýmařov, Stránské, Edrovice a Jamartice. Základní škola má v současné době malotřídní formu, vyučuje pouze žáky 1. - 5. ročníku. Pedagogickou činnost a chod školy nyní zajišťuje pět učitelek, tři asistentky pedagoga, jedna vychovatelka a čtyři provozní pracovnice. Některé funkce jsou kumulované. Od roku 2008 funguje v místě i mateřská škola kapacitně ustanovená pro 35 dětí (maximální počet, který je možno navýšit dle aktuálního stavu přihlášených dětí o střídající se  náhradníky.)

 

    Škola je situovaná v centrální části vesnice, v blízkosti obecního úřadu a pošty. Třípodlažní budova stojí ve velké školní zahradě obehnané plotem. Je standardně vybavena, nechybí výpočetní technika, interaktivní tabule, názorné pomůcky, videa, televizory, magnetofony. Pro vzdělávání žáků slouží tři kmenové učebny, laboratoř pro výuku cizích jazyků, další třída je vybavena k výuce výchov, poslední pro informatiku. Byla vybavena i logopedická pracovna. Pro hodiny tělesné výchovy využívají žáci vlastní tělocvičnu, školní zahradu, fit stezku, případně fotbalový stadión TJ Sokol Stará Ves vzdálený asi 3 minuty chůze od budovy školy. Žákům je dále nabízeno stravování v místní jídelně a služby školní družiny. K mimoškolním aktivitám patří ještě odpolední kroužky, hudební kroužek (hra na flétny, kytary, klavír, jambe bubnování, zpěv, muzikoterapie), keramika, angličtina nebo kluby - čtenářský, her a logiky, počítačový nebo společenský.

 
  
Zaměstnanci:
   

Mgr. Veronika Mikulenková,  v.mikulenkova@zsmsstaraves.cz

            ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (3. ročník), učitelka českého jazyka a matematiky 

Mgr. Miroslava Štěpánová,  miroslava.stepanova@skolicka-stara-ves.cz

třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník), učitelka hudební výchovy 

Mgr. Iveta Krpcová,  iveta.krpcova@skolicka-stara-ves.cz

třídní učitelka III. třídy (4. a 5. ročník), učitelka prvouky a pracovních činností 

Bc. Markéta Henkeová,  marketa.henkeova@skolicka-stara-ves.cz

učitelka anglického jazyka 

Eva Cábová, eva.cabova@skolicka-stara-ves.cz

vychovatelka školní družiny, učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a tělesné výchovy 

Markéta Beránková,  marketa.berankova@skolicka-stara-ves.cz

asistentka pedagoga (1. ročník) 

Denisa Witassková,  denisa.witasskova@skolicka-stara-ves.cz

asistentka pedagoga (4. ročník) 

Kateřina Ryšavá,  katerina.rysava@skolicka-stara-ves.cz

asistentka pedagoga (3. ročník) 

Petra Gorčíková,  petra.gorcikova@skolicka-stara-ves.cz

učitelka MŠ 

Eliška Hamerková,  eliska.hamerkova@skolicka-stara-ves.cz

učitelka MŠ 

Lucie Demjanovičová,  lucie.demjanovicova@skolicka-stara-ves.cz

učitelka MŠ 

Zdeňka Pavlíčková,  zdenka.pavlickova@skolicka-stara-ves.cz

učitelka MŠ 

Soňa Sámelová,  sona.samelova@skolicka-stara-ves.cz

chůva v MŠ 

Lucie Horáčková,  lucie.horackova@skolicka-stara-ves.cz

asistentka pedagoga v MŠ 

Ludmila Fáberová,  lidka.faberova@skolicka-stara-ves.cz

školnice v ZŠ 

Marcela Pavlíková ,  marcela.pavlikova@skolicka-stara-ves.cz

školnice v MŠ 

Lenka Srovnalová,  lenka.srovnalova@skolicka-stara-ves.cz

administrátor školní jídelny, kuchařka 

Miroslava Danielisová,  miroslava.danielisova@skolicka-stara-ves.cz

hlavní kuchařka

 

 

 

 


Aktuality

11.11.2019 08:00

Hasiči Bruntál

V pondělí 11. 11. 2019 navštívili žáci základní školy a předškoláci z mateřské školky hasičskou záchrannou stanici v Bruntále. Hasiči žákům při prohlídce předvedli, jakým způsobem se připravují na různé zásahy. Například, jak postupují při záchraně lidí i zvířat, dále také o pomoci při...

Celý článek

—————

05.11.2019 10:00

Slabikářová slavnost

Dne 5. listopadu proběhla na naší škole Slabikářová slavnost. V první třídě se sešli prvňáčci a jejich rodiče. Žáci recitovali říkadla na písmena, která se již od září naučili. Poté přišla královská družina, která pasovala všechny prvňáčky na čtenáře. Ti dostali Slabikář a medaili. Nakonec si...

Celý článek

—————

31.10.2019 16:00

Halloween

HALLOWEEN  2019     Ve čtvrtek 31.10.2019 to v ZŠ a MŠ Stará Ves vypadalo velmi neobvykle. Ráno se před školou z ničeho nic objevilo několik záhadných dýní. Paní učitelky se pomalu, ale jistě měnily v čarodějnice. Výuka probíhala s nádechem tajemna, což pokračovalo i v...

Celý článek

—————

22.10.2019 08:00

Scénické čtení

  Dne 22. října se předškoláci a žáci 1. a 2. třídy naší školy zúčastnili scénického čtení pohádky Karla Čapka „Pošťácká pohádka“. Akce se konala v SVČ Rýmařov. Dětem se představení velmi líbilo, ocenili především zapojení loutek do hry. Děkujeme za pěkný zážitek. Mgr. Miroslava...

Celý článek

—————

15.10.2019 16:00

Drakiáda

V úterý 15. října 2019 se za krásného slunečného počasí konala pod záštitou ZŠ a MŠ Stará Ves podzimní drakiáda. Účast malých i velkých návštěvníků byla více než hojná. Snad je zlákalo příznivé počasí, snad možnost ukázat své umění v pouštění draků či pochlubit se vlastními výtvory, které se tu...

Celý článek

—————

01.10.2019 09:00

Dravci

V úterý 1.10.2019 přijel na naší školu sokolník, který ukázal dětem z mateřské i základní školy spoustu zajímavých dravých ptáků a sov. Viděly například nejmenší sovu u nás Kulíška nejmenšího. Některé ptáky si mohly děti pohladit, jiní jim létali přímo nad hlavou. Vystoupení bylo zajímavým a...

Celý článek

—————

01.10.2019 08:00

Změna v rozvrhu hodin

Od 1.10.2019 bude platit nový rozvrh hodin pro všechny třídy ZŠ. Aktuální rovrh hodin najdete na stránkách školy v sekci Služby.  Dále se mění časy zvonění: 1. hod.     8:00 - 8:45 2. hod.     8:55 - 9:40 3. hod.   10:00 - 10:45 4. hod.   10:55...

Celý článek

—————

25.09.2019 16:00

Třídní schůzky pro 4. a 5. ročník

Srdečně zvu všechny rodiče žáků 4. a 5. ročníku na úvodní třídní schůzku, která se bude konat v naší třídě ve středu 25.9.2019 od 16:00.  Těší se na vás třídní učitelka Mgr. Iveta Krpcová

Celý článek

—————

24.09.2019 08:00

Výchovný koncert skupiny "Marbo"

V úterý 24. 9. 2019 probíhala celý den výuka na ZŠ a MŠ v Horním Městě. V rámci výuky se žáci 1. až 5. ročníků zúčastnili i výchovného koncertu skupiny "Marbo", který doplnil hodiny hudební výchovy na naší škole. Všichni si spolu se zpěvačkou zazpívali známé, ale i nové písničky z jejich bohatého...

Celý článek

—————

02.09.2019 08:00

Adaptační týden

V pondělí 2.9.2019 začal školní rok 2019/2020 trochu netradičně. Žáci se ve svých nových třídách přivítali s třídními učitelkami. I. třídu (1. a 2. ročník) má na starosti paní učitelka Mgr. Miroslava Štěpánová, II. třídu (3. ročník) paní učitelka Mgr. Veronika...

Celý článek

—————


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace

Dlouhá 261/24, Stará Ves 793 43

Ředitelka školy:
Mgr. Veronika Mikulenková

Telefon 739 027 338 STRAVOVÁNÍ

 

Informace ke školnímu stravování nyní naleznete nově v záložce SLUŽBY, v nabídce STRAVOVÁNÍ.  

svačinky ZŠ:   svačina 18.-22.11.2019.PDF (338789)

jídelníček:   OBĚD 18.-22.11.2019.PDF (242959)

  

PROJEKTY

HASTINGS 2018 REAL.pptx (178694906) prezentace k pobytu žáků školy v Anglii 2018